Är innovation verkligen något som kan styras? Är inte detta något som bara ”händer” när kreativa människor och ideer möts? Detta är ett ämne som ligger till grund för stora och ändlösa debatter; men vår evidensbaserade syn är att ett bra förvaltande av innovation är en nyckelkomponent för långsiktig framgång.

Att hjälpa medelstora och stora företag att anpassa sig till en evidensbaserad innovationsförvaltningsstrategi och praktik är en av våra huvudaktiviteter på Eicorn. Vi har kompetensen att bygga upp och driva innovationsförvaltande funktioner genom alla stadier, från kultur/miljöutveckling, idéskapande, verifikation, provning och prototypbyggande, införande och affärsutveckling. Den innovationspraxis som vi praktiserar/främjar handlar om att förstå hur innovation fungerar, var de kommer från och hur de blomstrar. För att i enlighet med detta kunna skapa en strategi, managerial practices/ledande praxis och processer. Den första viktiga insikten av hur en god förvaltningsmodell är för innovation är att förstå vad som inte fungerar. Det är tydligt att det finns tre insikter om hur man inte ska hantera innovation:

1. Det finns ingen on size fit all/standardlösning för att få fram fantastiska innovations initiativ
Det är lockande att tänka att de riktigt innovativa företagen har utvecklat en fantastisk process och verktyg för innovationsförvaltning som enkelt kan kopieras för att få innovationer att blomstra någon annanstans. I verkligheten kan man inte kopiera en modell från ett företag till ett annan, det har prövats många gånger. Istället bör företag ta inspiration från de värderingar och attityder som bygger upp en miljö som dessa innovations praktiker/innovationshanteringsmetoder kan fröjdas i.

2. Det finns inget sätt att framgångsrikt förvalta/bemyndiga specifika kortsiktiga resultat för innovation
Alldeles för ofta försöker organisationer att få innovationsinitiativ att blomstra genom väldigt specifika direktiv: ”Vår innovation kommer att minska svinnet i produktionen med 30% inom tre år”, eller ”vårt innovationsprogram ska resultera i minst två kommersiella framgångar per år”. Denna typ av tänkande härrör ofta ur andra mer strukturerade avdelningar och funktioner inom företaget, tex inköpsavdelningen eller HR. Det är emellertid dock möjligt för organisationer att införliva de önskade långsiktiga effekterna av deras innovationsinsatser i företagets vision och strategi: ”Vi strävar efter att minst en tredjedel av våra affärer inom ett decennium ska komma från de produkter och tjänster som vi inte har uppfunnit än.”

3. Fantastiska/bra innovationssystem är aldrig komplicerade (syntetiska, binära) men alltid komplexa (organiska, probabilistiska)
Det är inte ovanligt för organisationer att behandla sina innovationsprogram som maskiner, med funktioner som idéskapande, prototypbyggande och verifikationer som logiskt och neatly/snyggt för över saker in i nästa steg efter en strömlinjeformad företagsprocess. Men innovation sker genom en komplex interaktion mellan olika aktörer i ett nätverksbaserad (icke-linjärt) miljö, både i naturen så väl som i innovativa organisationer. Ett sådant innovativt ekosystem kan designas och managed/förvaltas men måste erkännas/ses som något väldigt olikt de rådande företagsprocesser som är linjära (vattenfalls/stage-gate?), ofta komplicerade (men inte komplexa) och binär på det sätt att de producerar KPI:s som är antingen på eller av målet.

Genom att förstå dessa tre insikter, och genom att arbeta med evidensbaserade utvecklingsmetoder, hjälper vi organisationer att utforma innovationshanteringsmetoder som ger hållbara resultat och integrerar sig väl inom större företagsstrukturer.

Låt oss diskustera hur vi kan stötta din organisation med innovationsförvaltande utveckling!