Nu lanserar WSP sitt nya nationella program för startups – Growspark.
Ett unikt acceleratorprogram som gör det möjligt för nordiska startups att komma ut på en bredare marknad. För att bygga Growspark vände WSP till Eicorn för hjälp och för att utveckla programmet tillämpade vi vårt evidensbaserade innovationsramverk Enterprise Ignition™. Ett ramverk som innehåller beprövade metoder som genererar en mer framgångsrik innovation.

Den ursprungliga tanken, att hjälpa etablerade företag och startups att utveckla ömsesidiga och fördelaktiga partnerskap, uppstod efter att ha läst en BCG-rapporten om corporate venturing i Sverige, skapad för Sveriges Innovationsriksdag 2016.

I rapporten framhöll BCG att sedan 2012 placerar sig Sverige konsekvent bland de tre största länderna i världen när det gäller innovation. Trots denna framgång rapporterade de också att antalet svenska startups som växer till stora företag är oroväckande få. Samtidigt som företag kämpar för att förnya sig genom traditionella forsknings- och utvecklingsinsatser och ständigt letar efter nya källor till innovation och värdeskapande.

Vi insåg att om vi kunde hjälpa företag att bygga innovationsekosystem, och matcha dem med startups, kunde vi öka chanserna för framgång för båda parter. Startups kunde hitta nya marknader och växa på; och företagen kunde hitta en källa till innovation och nytt värdeskapande. Samtidigt som vi skulle bidra till den svenska ekonomins och företagens framgångar i framtiden.

Några av fördelarna för startups är:

  • Tillgång till ett större nätverk av relevanta, potentiella kunder
  • Tillgång till ett seniort affärskunnande och djupare kundinsikt
  • Hjälp i utvecklingsarbetet för att renodla produkter och tjänster
  • Större legitimitet

För företag är några av fördelarna:

  • Möjlighet att öka lönsamheten genom kostnadseffektiva och innovativa lösningar
  • Ökad exponering för nya möjligheter och flexibilitet
  • Ett mer attraktivt erbjudande till kund som kan leda till mer affärer
  • Att få tillgång till ett startup-mindset och arbetssätt som kan leda till en nytändning som i sin tur triggar kreativitet och innovativt tänkande genom hela företaget.

Som serie-entreprenörer, innovation- och managementkonsulter är vi speciellt lämpade att uppföra och leda denna typ av program. Vi har alla lång personlig erfarenhet både från att manövrera startup-jollen och navigera storbolags-tankern. Denna omedelbara erfarenhet och exponering för de utmaningar som stormar utgör för jollen, och de faror som grunda vatten utgör för tankern, har genererat ovärderliga lärdomar som vi applicerar när vi uppför våra program.

Vår erfarenhet och taktiska kunskap, tillsammans med vetenskapens inblick och lärdomar (från exempelvis: Rabobank, Microsoft, Google, Telefónica, Accenture, Intuit), litteratur och samarbete med skickliga och kompetenta chefer på WSP, har gjort det möjligt för oss att utforma ett program i världsklass med kapacitet att på ett effektivt sätt verka som brygga mellan två världar.

Med Growspark går vi nu in i nästa fas tillsammans med entreprenörslaget på WSP. Strukturen är på plats, och möjligheten surrar runt hörnet. Läs mer om programmet på Growspark.com.

Är du också intresserad av att utforska de potentiella möjligheterna för ditt företags satsning? Kontakta oss så svarar vi gärna frågor eller tar ett möte.