Av Eicorn´s Dimitri Papaioannou

Vi lever i spännande tider! I en era där innovationstakten ökar och dessa innovationer introducerar ny teknik och företagsmodeller längs med vägen som både stör och omdefiniera hela industrier. Den nuvarande företagsmiljön omfattar möjligheter för de som är förberedda och hot för dom som inte är det. Att kunna hantera och utveckla nya innovationer är ett måste för företag som vill fortsätta vara marknadsledande.

Antalet tekniska innovationer har de senaste fem åren har varit enormt, och detta är en trend som kommer att hålla i sig de närmaste åren. Ett exempel på detta är autonoma fordon (autonomous vehicles) AVs, där nya system och funktioner för närvarande introduceras i bilar och man förväntar sig faktiskt hela/helt autonoma lösningar inom de närmaste åren. Men låt oss inte glömma att tekniska innovationer inte den enda sortens innovationer som finns. Vi har även technology enabled innovationer/tekniska möjliga innovationer(?) eller affärsinnovationer som omdefinierar marknadens status quo/grundstatus och introducerar helt nya företagsmodeller – även om de ofta aktiveras med hjälp av en ny teknik. Vilket stämmer väl i exemplet med autonom körning, där ägandet av fordonet sannolikt kommer att utvecklas, speciellt i länder med en solid(?) kollektivtrafik. Experter inom industrin förutser att vi kommer att ändra ägarskapet och börja dela transporter. Den här förändringen förväntas att framträda på två sätt: (a) genom ägandet, i det här fallet ägandet av en transporttjänst, det är ägarskap av AV och (b) genom delad ekonomi som i det här fallet är den delade användningen av AV. Både vägarna är genomförbar/livskraftiga/finns samtidigt. I båda fallen hamnar vi med en delad/gemensam modell, som är en ansenlig förändring från vår nuvarande modell av fordonsägande.

I fallet med AV är det fordonstillverkarna som håller i nyckeln till förändringhastigheten mot delade transporter. Det vore fördelaktigt för dem att ha en stadig förändring som sker steg för steg och som sträcker sig över de närmaste 10 till 15 åren, det här tillvägagångsättet kommer att öka nybilsförsäljningen och säkra kvalitén i både utvecklingsprocesser och produktion. Men nya spelare kan komma att attackera industrin och sikta in sig på att ta en bit av kakan genom att introducera AV funktioner tidigare än vad som ursprungligen är planerat och att sätta premium och tidiga användare på defensiven/låta premium och teknikintresserade få förtur till tjänsterna. Detta är ett sannolikt scenario och detta kommer att resultera i en snabbare innovationstakt inom bilindustrin till fördel för delandets transporter.

När man utforskar fallet med fordonsindustrin tvingas man att fråga sig, hur kan fordonstillverkare fortsätta att ha en ledande position? Svaret är enkelt: led utvecklingen mot delandes transporter. Ta täten i att introducera AV funktioner och utveckla i förhand teknologier som kan lanseras inom de närmaste åren samtidigt som de behöver driva forskning på vilka företagsmodeller som kan störa och trigga teknologibaserad innovation.