”Innovation – som skydd för framtiden/för bibehållen framgång/för en livskraftigare framtid” var ämnet när Christian Lauritzen medgrundare till Eicorn var huvudtalare på en konferens i Karlstad, Sverige. Eicorn håller kontinuerligt tal inom ämnet innovation och detta var det första efter sommaren. ”Det är fascinerande hur mycket teknologi, som de flesta människor uppfattar som framtiden, som faktiskt redan är här” kommenterade Christian. En förståelse för trender och utveckling är kritisk kunskap som alla företag behöver utveckla och utnyttja. Innovation handlar i grund och botten om att förstå nya trender och möjligheter och att utnyttja insikterna på bästa sätt för att lägga beslag på konkurrensfördelar. Innovation i form av radikalt nyskapande är bara en väldigt liten del av området. ”Förändringstakten kommer aldrig att vara så långsam som nu” – Matthew Bishop, The Econom

Kontakta oss om du är intresserad av att ha en av Eicorns grundare Linus Bille eller Christian Lauritzen som talare på din konferens, företagskickoff, verkställande lednings eller aktieägarmöten, eller något annat event där entreprenörskap och innovation är ett viktigt ämne.