Linus Billie – Innovation – skyddet för framtiden/för en livskraftigare framtid
Eicorns grundare och VD Linus Billie framträdde nyligen som huvudtalare på Stora Connect Dagen 2016 i Göteborg. Med en stor (700 personer) hemmapublik, tog han tillfället i akt att prata om Christian Lauritzens och sitt eget 10 åriga åtagande gentemot varandra; byggnationen av Eicorn. Som en del av talet förklarade han vad kärnkonceptet Enterprice Ignition™ innebär och dess ursprung.