Av Eicorns delgrundare Christian Lauritzen

”Förändring har aldrig tidigare skett så här snabbt och den kommer aldrig att bli så här långsam igen” – Graeme Wood
Vi står på tröskeln till spännande tider, speciellt inom fordonsindustrin. Dagligen kan vi läsa om autonom körning, delat ägarskap och hur nya teknologier och företag förändrar bilupplevelsen. 3D-utskrifter/printing transformerar produktionen, speciellt inom reservdelsbranschen och Internet of things/sakernas internet betyder det att alla ting kan dela information. Augmented reality/AR/Ökad verklighet når just nu en masspublik och VR håller (äntligen) på att bli trendigt – och det kommer att göra stora avtryck på framtidens in-car/i bilen upplevelse. Konsekvenserna av vad som händer när alla dessa trender sammanfaller är svårt att förutse, men det är intressant att spekulera. Som boende i Göteborg och med bilar som passion är det verkligen ett ämne som är svårt att sluta tänka på. Vad skulle en biltillverkare kunna förse sina kunder med i framtiden med tanke på all förändring som pågår?

Med autonom körning och det faktum att den positiva inställning till delat ägarskap ökar blir det svårare och svårare för enskilda individer att motivera sig till att spendera pengar på ett fordon som man bara använde en kort period av tiden. Speciellt när fordonet skulle kunna göra andra saker under dagen, så som att hämta upp paket, köra barn till skolan osv. Och under timmarna mellan dessa tillfällen, varför inte få ner kostnaden ytterligare genom att låta andra människor få använda den? Argumentet för att ha ”min bil” blir svagare. Självklart är det smidigt att ha sin egen bil utanför dörren, man slipper väntetiden. För några, kan statusaspekten vara viktig. För andra, är passionen att kunna köra något häpnadsväckande den stora motivatorn. Men för de flesta, är min gissning att det känns orimligt.

Så vem kommer att köpa bilar? Ett troligt scenario är att det kommer att vara de snabba operatörer som kan erbjuda transporttjänster. Dessa kommer att ha en stark förhandlingsstyrka eftersom de kommer att köpa stora volymer av bilar, och det kommer att bli tuffa motpartners för biltillverkarna. Som en konsekvens av detta kommer marginalerna att gå ner. Och om bilar skulle kunna fungera som oberoende fleet owners/snabba ägare, vem skulle kontrollera i-bilen upplevelsen? Vem ska sköta servicen och skriva ut reservdelar? Kanske ska biltillverkarna istället fortsätta att äga sina fordon och istället erbjuda en transportservice? Det skulle tillåta att de behåller kontrollen över både marginaler och kontrollen över eftermarknaden. Tiden kommer att utvisa vad som händer. Intressanta tider väntar!