Eicorn Innovation 2018-04-24T09:53:38+00:00

Eicorn Innovation

Förståelsen för innovation och kreativitet är hjärtat av Eicorn och det ramverk Enterprise Ignition™ vilar på. Innovation, speciellt inom den digitala domänen, blir allt viktigare för majoriteten av företag. Som en konsekvens av flera decenniers obevekligt fokus på att tillämpa effektivitet som huvudsaklig konkurrensfördel, har många företag det kämpigt dock. De brottas tillexempel med organisationskulturen, processer och tillgångar, som är otillräckliga för att nya innovationer ska genereras naturligt.

Det chefer som är tränade i att maximera effektivitet vanligtvis gör, när de inser att deras företag behöver bli mer innovativt, är att skapa en innovationsavdelning som drivs av företagets mest innovativa personer. Det första denna grupp gör är att forma en företagsspecifik “setup” för innovationsavdelningen. Vi har en term för detta; ”Att uppfinna innovation”, och detta tillväggagånssätt leder ofta till konsekvent lågeffektiva innovationsavdelningar som dränerar företag på resurser. Samtidigt har de ofta en negativ effekt på befintlig effektivitet som är vital för den löpande affärsverksamheten. Uppskattningsvis kämpar hälften av Europas topp 200 R&D enheter med dessa besvär.

Eicorns approach är totalt annorlunda när det gäller att mobilisera företags innovationsinitiativ eller återinföra den innovativa gnistan i företagskulturen. Vi utgår ifrån det faktum att nästan alla företag har mer gemensamt än vad som skiljer dem åt och använder välkända och empiriskt bevisade metoder som faktiskt fungerar, för att starta och driva en effektiv innovationsavdelning. Eicorn hjälper företag att förstå vilken aktivitet och strategi, som utifrån ett evidensbaserat perspektiv, sannolikt kommer att genera positiva resultat både på kort, mellan och lång sikt. Vi hjälper även våra klienter med konkret innovationsarbete, allt från workshops i ledarskap och coachning till idégenerering, verifiering, on-boarding, utförande och implementation.

Exempel på uppdrag:

  • Organisationsanalys från ett innovationsperspektiv; Att ta reda på orsakerna till varför innovationnivån är låg eller långsam på företag och vilka förändringar som bör genomföras.
  • Organisationsutveckling för att främja innovation; speciellt genom att utveckla organisationen så att den har förmågan att hantera både löpande affärsverksamhet i kombination med innovationsprogram
  • Ledarskaps-workshops, träning, inspiration och coachning med tyngdpunkt på innovationsledning
  • Implementering av evidensbaserade ledarskapsprinciper och innovationsprocesser
  • Utveckling av innovationsstrategier med tyngdpunkt på digitaliseringsprocesser och därmed förknippade möjligheter
  • Utveckling av innovationspipelines, vilket inkluderar idégenerering, prioritering, prototypbyggande och hjälp med att “kill the darlings”- dvs. släppa sina favoriter som inte skapar värde
  • Uppstart av corporate venturing avdelningar, inkubatorer och startupacceleratorer
  • Uppstart av co-creation program (program där företag arbetar tillsammans med kunder i en experimentell miljö) och öppna innovationsinitiativ

Låt oss diskutera hur vi kan stödja din organisation!
Skicka ett mail eller ring oss på +46 (0) 709 – 756 175

Våra kunder inkluderar: