Eicorns startups 2018-04-24T09:54:20+00:00

Eicorn Startups

Alla våra startups på Eicorn är innovationsprojekt som har utvecklats in-house baserat på vårt eget evidensbaserade ramverk Enterprise Ignition™. Dessa projekt har ofta vuxit fram ur vår egen nyfikenhet och förståelse av ett specifikt problem, där fakta och data har varit centralt för idéskapandet och den kreativa processen. Förutom våra interna projekt så går vi går även in i projekt tillsammans med affärspartners och externa entreprenörer som har identifierat sociala, miljömässiga och tekniska problem eller möjligheter, men som inte riktigt vet hur de förverkliga dem.

I det vi kallar för vår portfölj mixar vi våra egna innovationsprojekt och startups med joint ventures och investeringar i entreprenörer som bygger företag på evidensbaserade principer. Vi spenderar omkring 50% av vår tid på att arbeta med våra egna innovations- och startupprojekt. Faktum är att den viktigaste egenskapen hos alla som blir en del av vårt team är drivkraften att vilja bygga innovativa tillväxtbolag som består. En viktig mekanism för att skapa långsiktig framgång är stödet mellan team och enskilda medarbetare, vilket är orsaken till att alla i Eicorns kärnteam är delägare i alla våra startsups, även de som de (för tillfället) inte är personligen involverade i.

Vi har inte låst vår strategi till någon speciell industri eller marknad, men ser man till våra grundares bakgrund inom tech-branschen så är de flesta av våra projekt av naturen relativt tekniska. Våra nuvarande portföljprojekt och startups täcker områdena AI, VR/AR/MR (Mixed Reality), Food-tech och automotive/transport. En mer ingående presentation av vår portfölj kommer inom kort.

Vill du veta mer om våra startups?
Skicka ett mail eller ring oss på +46 (0) 709 – 756 175