Riskkapital och Entreprenöriell finansiering 2018-04-24T09:55:12+00:00

Riskkapital och Entreprenöriell finansiering

Som serieentreprenörer har vi både lång och bred erfarenhet av de finansiella svårigheter som startups ofta möter i de tidiga skedena. Det gör att vi också förstår de utmaningar som investerare måste hantera när de bygger upp en portfölj av riskfyllda och illikvida tillgångar, så som startups. Vi har funnit att vårt evidensbaserade och metodiska tillvägagångssätt kan användas på båda sidorna av bordet; att hjälpa startups att skaffa tillräckligt med kapital, likväl som att hjälpa investerare att hantera sitt deal-flow, utvärdera potentiella investeringar, due diligence och portföljhantering.

Dessutom så kommer vår kunskap inom entreprenöriell finansiering och riskkapital även genom praktisk erfarenhet från att ha jobbat med asset management och riskkapitalfinansiering, studier och partnerskap i Silicon Valley (Venture Capital), Oxford och London (Private Equity). Tack vare detta har vi en större och bredare kunskap och förståelse av entreprenöriell finansiering och de tidiga stadierna av riskkapitalinvesteringar, än de typiska entreprenörer-som-blivit-investerare.

Som en del av vårt erbjudande till kunder inom det här området, det vill säga entreprenörer som söker kapital och investerare som söker hjälp med strategi eller management, kan vi förutom vår expertis och våra erfarenheter erbjuda förmedling av kontakter, genom vårt breda internationella nätverk av entreprenörer och investerare.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?
Skicka ett mail eller ring oss på +46 (0) 709 – 756 175