Vad vi gör 2018-04-23T15:10:13+00:00

Vad vi gör

Enterprise Ignition – Magi på ett logiskt sätt

“När Innovation är som bäst och startups växer så det knakar, kan det för de flesta personer verka som magi. De läser om de långa timmarna som lades ner, de hundra till tusentals misslyckade experimenten, och den enorma turen som krävdes, men som slutligen ledde fram till en finansiell framgång. Historiskt sett har allt utan logisk förklaring fått förklaras som ”magi”, och ur den förklaringen har myter och subkulturer vuxit fram. På samma vis har innovation och risktagande fått en liknande stämpel i brist på logisk förklaring.”

– Linus Bille, CEO

Vi ser konsekvenser av detta varje dag. Storföretag som annammat ”Inte-uppfunnet-här-dogmen” och zombie-startups där normen är att misslyckas snabbt (precis som om misslyckande är dygd och uthållighet en synd). Eller i de hänsynslösa ”allt-eller-inget” finansiella satsningar som många VC fonder och rockstjärneinvesterare kör på, där de satsar hårt på entreprenöriell magi med nästintill obefinlig hänsyn till sund affärsslogik.

Enterprise Ignition™

Som serieentreprenörer har vi gradvis insett att det döljer sig mycket mer logik bakom den allmänna uppfattningen, som betraktar innovation och entreprenörskap som magi, än vad man tidigare trott. Baserat på dessa insikter började vi samla in och kartlägga empirisk fakta relaterad till innovation och entreprenörskap, och från detta började vårt egna ramverk för evidensbaserad innovation och riskkalkylering växa fram. Vi kallar detta ramverk för Enterprise Ignition™, förkortat ”EI”, och det ligger till grund för Eicorn och allt vi gör. Detta ramverk utgörs av en kombination av vetenskapsbaserad problemlösningspraktik, filosofi, etablerade verktyg och metoder som Linus Bille utvecklade under sina EMBA studier på Saïd Business School, vid Oxfords Universitet. Ramverket är under konstant utveckling och revideras löpande för att reflektera de senaste genombrotten inom innovations- och entreprenörsvetenskap.

Innovation

Vi hjälper företag att lyckas med sina innovationssatsningar. Vi bygger strategier, processer, team, management-funktioner och innovations-pipelines och erbjuder även ideation/idégenererande som en service till några av norra Europas största företag.

Läs Mer

Startups

Vi arbetar med en växande portfölj av egna innovationsprojekt, som tillslut utvecklas till startups. I portföljen ingår även företagsrelaterade projekt som vi driver tillsammans med våra partners. Emellanåt investerar vi i startups som vi arbetar med.

Läs Mer

Riskkapital

Vi har en lång och bred erfarenhet av entreprenöriell finansiering från båda sidor av bordet. Som partners till startups hjälper vi till med allt gällande insamling av riskkappital. Till investerare erbjuder vi ett väldigt brett utbud av fond och portfölj-tjänster.

Läs Mer

“MAGIC IS JUST SCIENCE THAT

WE DON’T UNDERSTAND YET”