Värderingar 2018-04-12T13:25:39+00:00

Värderingar

EVIDENS FRAMFÖR PREFERENS

Vi tror på att faktabaserat beslutsfattande slår personliga preferenser, trendiga åsikter och magkänsla. Vi prioriterar fakta vilket påverkar allt vi gör. Det är också grunden till vår konkurrensfördel i en värld fokuserad på åsikter och känslor. 

VÄRDEBASERAT Välstånd

Vi skapar välstånd. Ekonomiskt, socialt och miljömässigt men aldrig på bekostnad av andra. En filosofi som påverkar vårt dagliga liv, vår arbetsplats och vårt välmående och inte minst våra kunder och partners.

“LOVE IS WISE. HATRED IS FOOLISH”

Vi håller med Bertrand Russels råd till framtida generationer. Vi väljer att inte stå tysta eller neutrala i tider av turbulens och komplexitet. Istället är vi aktivt förespråkare av öppenhet, tolerans, mångfald, inkluderande och medkänsla. I korthet. Vi väljer kärlek eftersom den är vis.

Tillsammans är VI bättre

Vi ser en styrka i att ha gemensamma mål och ambitioner. Vår strävan är inte att skapa tillväxt hos individuella karriärer utan att arbeta som ett enda fantastiskt team där vår allians skapar en exponentiell avkastning. Vi hjälper varandra så ofta och så mycket som vi kan, och vi anser att varje fråga efter hjälp är en möjlighet till delad utveckling.

Byggt för att hålla

Vi är konstruktörer som älskar att skapa hållbara konstruktioner. Att bygga på evidensbaseradfakta är vår passion och det gör att vi går till jobbet med ett leende på läpparna varje dag. Att vara innovativ, ha en fin titel och att stå i centrum är alla coola saker men att bygga långsiktigt och hållbart är mycket häftigare.

Tänk gränslöst

För att kunna se nya möjligheter tvingar vi oss själva att med jämna mellanrum lyfta blicken och ignorera de begränsningar vi har omkring oss. Det kan vara både smärtsamt och utmanande att inse att man behöver släppa eller radikalt förändra de idéer man har. Men, vår erfarenhet säger oss att framgång kommer utav att man investerar både energi och ansträngning. Först då kan man anamma den process som gränslöst tänkande innebär.

SträvaN efter ATT GÖRA RÄTT

Vi ifrågasätter den moderna idén om att misslyckande är en god merit. Under tusentals år av innovation och social utveckling har normen varit att studera olika mästare samtidigt som man strävat efter att göra rätt, inte att göra fel och för att sedan gå vidare. Att vara framgångsrika för oss betyder kraft och kämpaglöd. Att sträva efter att göra rätt redan från början betyder för oss att inte ge upp utan att först ha försökt väldigt hårt för att bryta igenom.

DET Kostar på att ha fel

Vi strävar efter att göra rätt, men vi accepterar att misslyckande är en del av livet, speciellt i ett äventyrligt sådant. Vi stigmatiserar inte misslyckanden men vi minimerar de skadliga effekter som kan komma från att ha fel. I grunden innebär det att vi ser vi till att vi har råd att ha fel såväl finansiellt, mentalt och organisatoriskt. Det betyder inte att vi inte tar risker som kan innebära att projekt närmar sig sina mål. Dock ser vi till att alltid ha kvar tillräckligt för att sätta plan B i verket.

Aktivt lärande

Vi anser att varje dag, vare timme och varje minut erbjuder oss tillfällen att lära oss nya saker och vi uppskattar dessa lärdomar starkt. 20 års erfarenhet betyder ofta ett år av lärande upprepat 20 gånger, därför strävar vi ständigt efter att studera nya områden trots ju mer erfarna vi blir. Vi ser lärandet som en del av varje projekt och anser att det är en av de mest värdefulla aktiviteter som vi kan investera vår tid i, även för våra kunder.

Ärlighet lönar sig

Vi säger alltid som det är, oavsett situationen vi befinner oss i. När vi upptäcker resultat som gör oss eller kunden besvikna, när vi misslyckas och är rädda för att erkänna det, agerar vi med integritet och genom en precis redogörelse av situationen. När det gället tuffa situationer kan detta innebära skillnaden mellan att rädda situationen eller att skapa onödigt stora förluster. Ärlighet är därför en dygd som betalar sig och vi värderar den högt, samtidigt som vi kräver den av varandra och våra partners.