Finns det ur ett evidensbaserat perspektiv någon signifikant, mätbar skillnad på prestationsresultat om utgångspunkten är lärande från misslyckande eller framgång? Detta är en fråga som Eicorns medgrundare och VD Linus Billie har utforskat ur ett historiskt perspektiv för att utmana den allmänna dogmen om att vi lär oss genom att misslyckas. I hans studier framkommer det tydligt att lärande baserat på vad som bevisligen fungerar inte bara är mer effektiv, utan även att kunskapen befäster sig bättre.