Det finns en ny intelligens i stan, och den är inte gjord på grå materia, neuroner, synapser och signalsubstans. Det är artificiell intelligens, obunden till de begränsningar som den mänskliga hjärnan har och när tiden är mogen, kapabel att bringa oordning till varje enskild intelligensbaserad skapelse. Inkluderat ditt företag.

Vår intention är inte att skapa panik, vi vill bara peka på fakta och se till att du är redo för de utmaningar och möjligheter som AI innebär. Vi vill även se till att alla företagsledare och firmor är medvetna om det faktum att de också kommer att påverkas av den här nya formen av intelligens. Det finns tyvärr inga undantag. Inga alls.

Företagsstrategier har utvecklats oerhört de senaste 30 åren, och är nu bättre förstådda än när ordet först blev ett buzzword. De flesta större företag erkänner vikten av en genomtänkt företagsstrategi och är medvetna om dess egenskap som ett konstant styrmedel för utveckling. De senaste 10 åren har en holistisk digital strategi även varit ett nyckelverktyg för organisationer så att de kan fokusera och använda sina resurser för att skaffa sig konkurrensfördelar. Men tiden har nu kommit när man bör samla ledningsgruppen, ta ett djup andetag och ställa fråga: ” Vilken AI-strategi har vi på vårt företag?”

Så kan Eicorn hjälpa till
Eicorn har en unik expertkunskap i hur man utvecklar en värdefull strategi för företag med avseende på Artificiell Intelligens i både stora och små organisationer. Intelligens är en värdefull resurs och egendom som finns i varje del i alla organisationer, men att förstå var man ska börja att introducera den för att få en positiv påverkan i ett företag är inte en enkel uppgift. Många kämpar med att förstå hur man på ett säkert och effektivt sätt kan utveckla och implementera sina första initiativ av artificiell intelligens och en bra företagsstrategi med avseende på AI är avgörande för att det ska bli rätt.

Förutom erfarenhet inom AI, kommer vi på Eicorn med en bred teknisk expertis som kan stödja ledningsgrupperna i deras utveckling av en strategi för artificiell intelligens. Våra experter kan ge vägledning kring vilka möjligheter och hot som AI representerar för din firma och industri, alternativt ta hela ansvaret för att utveckla en AI-strategi åt er. Vi kan bedöma den intelligensdensitet som finns på ditt företag, identifiera gap, analysera svaga och starka positioner och utvärdera de risker och möjligheter som på kort eller lång sikt kan störa eller förändra marknaden tack vare AI.

Artificiell intelligens innebär en helt ny dimension för företagsstrategierna
Traditionella teorier kring företagsstrategi utmanas av både kraften och graden av den osäkerhet som AI innebär. Todd Zenger´s kända ”What is the theory of your firm?” / ”Vad är ditt företags teori/företagsstrategi?” visar ett insiktsfullt ramverk för att utveckla ditt företags strategier, baserat på tre pelare av förståelse:
1. Insikt om vilken förmåga ditt företag har
2. Ett brett perspektiv, att se hur världen du arbetar i fungerar
3. Framtidsperspektiv, hur världen utvecklas och hur det kommer att påverka ditt företag
Utvecklingen av Artificiell Intelligens kräver en förståelse av dess närmaste exponentiella effekt: att den helt kommer att förstöra den nuvarande balansen mellan dessa tre pelare. Konkurrensen/tävlingen när det gäller att skaffa sig marknadsfördelar med hjälp av AI har redan börjat, och vinnaren, eller vinnarna kommer att använda forsight/framsynt för att bygga AI som avskaffar de traditionella företagsmöjligheterna och totalt förändra hur världen fungerar.

AI är från det perspektivet fungerar helt enkelt som en förstärkare av både risk och möjligheter inom alla industrier eftersom det kan multiplicera den intelligenta densiteten och bli en hävstångseffekt för firmor långt utöver vad som är mänskligt är möjligt. Detta kräver en ny strategisk agenda för de allra flesta företag, speciellt hos större företag. Hur som helst är det avgörande att AI strategin i ett företag går i linje med den övergripande strategin som finns för affärer och innovation och den ökande digitaliserings (eller enkelt digitala) strategin. Detta är vårt nyckelfokus för alla de AI strategi utvecklingsprojekt som vi utför för våra klienter.

Det är hög tid att agera
Sist men inte minst, så kanske du har hört oss tidigare tala om att ”Tro inte på hypen” när det kommer till modeord och kortlivade fashions i samband med innovations praktik och handhavande. Men vårt budskap när det kommer till den närvarande utvecklingen av Artificiell Intelligens är den totala motsatsen: Tro på hypen! AI är inte något som kommer att blåsa över, det är ingen trendig add-on, ingen bubbla som kommer att gå sönder. Den markerar början av en ny social och industriell revolution som, olyckligtvis kommer att lämna oförberedda organisationer bakom sig. Så låt oss hjälpa dig att forma en vinnande AI strategi så att du bli en ledare i dessa spännande tider!

Låt oss hjälpa dig att utveckla din företetags AI-strategi!
Skicka ett mail eller ring oss på +46 (0) 709 – 756 175