Eicorn anordnade tillsammans med Collector bank och Connect2Capital en tävling för startupföretag med syfte att kora en vinnare med titeln ”2017 års Evidensbaserade startupstrategi”. Det innebar hårt arbete för att ens komma med i tävlingen eftersom deltagarna som en del av antagningsprocessen behövde svara på ett antal svåra frågor – frågor som de flesta entreprenörer gärna undviker. En av dessa frågor var; ”beskriv ditt företags användning av hypoteser, hur ni fastställer och utvärderar bevis och använder dessa resultat i ert beslutsfattande.”

Konkurrensen var hård, men ett företag utmärkte sig speciellt och vann priset med motiveringen:
”Det vinnande startup-företaget utmärkte sig från majoriteten på två tydliga sätt. För det första tar de hänsyn till både bevis och motbevis i sin övergripande affärshypotes. Dessutom har de framgångsrikt etablerat en process för att konsekvent konvertera tillväxt och konkurrens-antaganden till mätbara data som spelar en nyckelroll i företaget beslutsfattande.”

Grattis till Zalaster som verkligen har gjort sig förtjänta av titeln: Årets Evidensbaserade Startup Strategi 2017! Det här var den första gången en tävling likt den här har genomförts i världen vad vi vet. Formatet diskuterades och förfinades tillsammans med grundare till Center for Evidence Based Management (där Linus Bille är medlem) och förväntas hållas igen under 2018, troligen i ett större format.